paregosadmin

Mar 262012
 

Detta projekt kommer att producera sex webbsända tematiska föreläsningar om aktuella internationella frågor som demokratirörelsen i Nordafrika, finanskrisen, miljötoppmötet i Rio, segregation i storstädernas förorter etc där vi prövar olika former av interaktivitet. Erfarenheterna sammanfattas i en metodhandledning om hur man kan producera interaktiva föreläsningar via webben. Materialet samlas på Pedagogiska Resurser där varje föreläsningstema kompletteras med andra utvalda lärresurser.

Det flexibla lärandet ger stora möjligheter för folkhögskolor, som geografiskt ligger långt ifrån varandra, att tillsammans utveckla gemensamma lärresurser. Idag görs det i mycket begränsad utsträckning. Det finns en stor potential till kvalitetshöjning i studiearbetet genom samarbete mellan de skolor som har linjer med internationell inriktning. Dessa har en stor drivkraft att utveckla sina möjligheter att själva ta del av vad som händer på den globala arenan, att kunna sprida information och bilda opinion om globala rättvisefrågor i Sverige samt att kunna utveckla redskap att delta i det globala samtalet.