Såhär gjorde vi

 

Projektet Webbildning har skapats som ett delprojekt inom Folkbildningsnätets ramprojekt FÖL/OER.

Projektledare: Birger Nilsson och Rita de Castro

Idé

Vi ville sprida kunskapen om webbsända föreläsningar inom folkbildningen. Genom att webbsända föreläsningar kan vi skapa ett mer flexibelt lärande där inte alla som ser föreläsningarna behöver befinna sig i föreläsningssalen. Vi tänkte oss ett samarbete med flera folkhögskolor där vi kunde bolla ideer och erfarenheter längs vägens gång. Vi samlade således ett antal folkhögskolor som var intresserade av projektet och gjorde upp en handlingsplan. Några skolor föll ifrån under projektets gång och i slutändan delades projektet mellan Röda korsets folkhögskola, Färnebo och Biskobs Arnö folkhögskola.

Teknik

Vi påbörjade projektet med att fundera över vilken teknik vi skulle använda. Vi bestämde oss för att satsa på programmen bambuser och wirecast. Med dessa metoder skapade vi ett enkelt och billigt sätt att webbsända föreläsningar där du som åskådare via webben kunde kommentera föreläsningarna via en chatt på bambuser på ett enkelt sätt. Dessa kommentarer och frågor skulle sedan kunna ställas till föreläsaren i realtid och på detta sätt skapade vi interaktivitet.

Manualer i de två programmen bambuser och wirecast:

Form

Vi kom fram till att webbsända föreläsningar fungerar bäst i kortare format då det är svårt att hålla en publik som ser föreläsningar över datorn engagerad allt för lång tid. Webbsända föreläsningar  verkar fungera bäst med korta och kärnfulla föreläsningar, gärna med en föreläsare med ett uttrycksfullt kroppspråk. Vi hade TED talks i bakhuvudet när vi lade upp formen för föreläsningarna. Formen för föreläsningarna skilde sig mellan de olika folkhögskolorna. Tankarna kring föreläsningarna handlade även hur man kunde lägga upp föreläsningarna på ett intressant sätt för den som ser dem via dator. De första tre föreläsningarna var till formen ganska lika med en föreläsare som stod upp och höll en klassisk föreläsning med en paus och efterföljande frågestund. Under pausen hade de som satt och tittade på bambuser möjlighet att ställa frågor till föreläsaren via chattfunktionen och frågorna ställdes till föreläsaren varvat med frågor från publiken på skolan.

De sista två föreläsningarna vi sände hade en lite annorlunda form där föreläsarna höll halvtimmasföreläsningar som följdes av 15 minuters paus. efter pausen hade vi “soffsamtal” i morgontv format där föreläsaren intervjuades av kursdeltagare på skolan som både hade formulerat egna frågor men även bäddade in frågor från bambuserchatten och skolans egen publik.

Vi utvärderade att de senare formatet gjorde sig bäst och var mest intressant att titta på över webben.

Vi hade även en vision om ännu en dimension på interaktivitet som vi ville skapa genom att använda Scopiakonferensen och tänkte oss att personer inloggade på scopia skulle kunna ställa frågor direkt till föreläsaren via en tvskärm. Vi provade detta vid flera tillfällen men insåg att det helt enkelt kan bli mycket teknik att hålla kolla på och att det innebär ännu en möjlighet till teknikstrul. Vi fick bevis på detta genom att det en gång blev rundgång på scopia och en annan gång gjorde scopia att ljudet försvann. Vi utvärderade att det räcker med bambuser och wirecast för den som är nybörjare.

F
öreläsare

Vi hade många tankar kring vilka föreläsare vi ville bjuda in och var tills sist överens om att den gemensamma nämnaren blev “elsjälar” inom olika ämnen. De som föreläste arbetar med frågor kring deltagande och utanförskap, behandlar ämnen som integration, makt och media, migration, trafficking och hållbar utveckling. Alla som föreläste brann för sitt ämne men var inte alltid vana vid att föreläsa inför kamera.

Det lönar sig att regissera föreläsaren något och påminna om att ibland svepa med blicken mot kameran (titta på kameramannen) och att tejpa golvet för att avgränsa var föreläsaren kan röra sig för att det ska bli praktiskt att filma honom/henne.

Deltagande

Vi ville först lära oss tekniken själva för att sedan, så fort som möjligt integrera deltagare på folkhögskolan i projektet och låta dem vara de som de facto framställde de flesta föreläsningarna. Vi hade deltagare med i hela processen i nästan alla föreläsningar och de fick arbeta med förberedande av föreläsningar, intervjuande av föreläsare och självklart själva framställningen av föreläsningarna.