Pedagogisk metod

 

Pedagogik kring “Websända föreläsningar”

Det vi upptäckt i vårt projekt är att det inte räcker med bra föreläsare och bra utsändning för att  arrangemanget ska bli lyckat. Det krävs också att pedagogiken är genomtänkt. Här är några punkter att fundera kring.

1. Undvika att ha långa sammanhängande föreläsningar. Det är trots bra utsändning jobbigare att följa en  föreläsning på nätet. Vi rekommenderar att de är högst 30 minuter i sträck. “Ted talks” t.ex är ca 20 minuter långa.

2. Lägg in pauser där tittarna i smågrupper får diskutera det som sagts och återkoppla till föreläsaren via  Bamusers chattfunktion.

3. Det är viktigt att tittarna får tydliga instruktioner om hur passet är upplagt och vilka moment som ingår.  Särskilt tidsramarna är viktiga. Det ger trygghet och underlättar kommunikationen.

4. Förbered tittarna med viktig information som du lägger ut på t.ex er hemsida. Det kan vara en kort presentation  av föreläsaren och några bra länkar som behandlar ämnet.

5. Fundera kring hur interaktiviteten ska genomföras. Vi började med en ren föreläsning utan avbrott för frågor
och hade sen 15 minuters uppehåll för där åhörarna fick möjlighet att diskutera det som sagts och tid att producera frågor till föreläsaren. Sen brukar vi ha en person från skolan som fungerar som samtalsledare och fömedlar frågor  från publik och från internet.

6. Det går också att ha interaktivitet via andra forum än Bambuser. Undersök gärna om ni kan ha ett moment med samtal på Skype eller Scopia.