Webbsända föreläsningar

 

Detta projekt har producerat sex webbsända tematiska föreläsningar om aktuella internationella frågor som migration i Europa, trafficking, segregation i storstädernas förorter etc där vi provat olika former av interaktivitet. Erfarenheterna har sammanfattats här på hemsidan i en enklare handledning om hur man kan producera interaktiva föreläsningar via webben.

Det flexibla lärandet ger stora möjligheter för folkhögskolor, som geografiskt ligger långt ifrån varandra, att tillsammans utveckla gemensamma lärresurser. Idag görs det i mycket begränsad utsträckning. Det finns en stor potential till kvalitetshöjning i studiearbetet genom samarbete mellan de skolor som har linjer med internationell inriktning. Dessa har en stor drivkraft att utveckla sina möjligheter att själva ta del av vad som händer på den globala arenan, att kunna sprida information och bilda opinion om globala rättvisefrågor i Sverige samt att kunna utveckla redskap att delta i det globala samtalet.